فرمت نگارش مقاله را از منوی بالای صفحه وب سایت، قسمت اطلاع رسانی، زیرمجموعه فایل ها دریافت نمایید.
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1-    بررسی شخصیت علمی و فقهی

·        شخصیت فقه و اص.ل

·        شخصیت تفسیری

·        ادبیات و شعر ادب

·        اشراف به تاریخ

·        دیدگاه‌های کلامی و فلسفی

 

2-   اجتماعی

·        دفاع از حقوق شهروندی

·        غیرت‌ورزی برای مردم

·        صلابت در رفتار و صراحت در گفتار

 

3-  سیاسی و مبارزاتی

·        سیاست و تدوین

·        استکبار ستیزی

·        مبارزات مذهبی با فرقه‌های ظاله

·        غیرت مذهبی

 

4-   شخصیت معنوی و اخلاقی

·        معرفت و بصیرت

·        اخلاق اسلامی

·        ویژگی‌های شخصیتی و عرفانی