فرمت نگارش مقاله را از منوی بالای صفحه وب سایت، قسمت اطلاع رسانی، زیرمجموعه فایل ها دریافت نمایید.
.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس کنگره

استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، جناب آقای دکتر خادمی