اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تعیین رئیس و دبیران کنگره

در اولین جلسه شورای سیاستگذاری " اولین کنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی (ره)" ، رئیس کنگره و دبیران ب تعیین گردیدند.
ادامه مطلب1396/04/18


صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر