فرمت نگارش مقاله را از منوی بالای صفحه وب سایت، قسمت اطلاع رسانی، زیرمجموعه فایل ها دریافت نمایید.
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


نشست کمیته علمی کنگره آیت‌ا... العظمی سید کرامت ا.. ملک حسینی(ره) در دانشگاه یاسوج

نشست هماهنگی اعضای کمیته علمی کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی ملک حسینی(ره) در دانشگاه یاسوج برگزار شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج جناب آقای دکتر کریمی که دبیر کمیته علمی کنگره می‌باشند، بیان نمودند که آیت‌ا... العظمی سید کرامت ا.. ملک حسینی(ره) همیشه در میان مردم و پیگیر امور مردم بوده و وظیفه ماست که قدرشناس تلاشهای آن مرحوم بوده و مقام وی را ارج نهیم.
ادامه مطلب1396/04/27


تعیین رئیس و دبیران کنگره

در اولین جلسه شورای سیاستگذاری " اولین کنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی (ره)" ، رئیس کنگره و دبیران ب تعیین گردیدند.
ادامه مطلب1396/04/18

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر