.: زندگی نامه آیت الله ملک حسینی (ره)، با دست خط خود